1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné.

Prodávající:

Chocotherapia s.r.o.

Loosova 262/1

638 00 Brno-Lesná

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 27812235

DIČ: CZ 27812235 (dále jen "dodavatel")

zapsaná u obchodního soudu v Brně odd.C vložka 57420

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

UniCredit Bank: 526178006 / 2700

Raiffeisen Bank: 2781223555 / 5500 

Adresa provozovny:

Loosova 262/1

638 00 Brno-Lesná

Kupujícím se rozumí spotřebitel, firma, instituce,

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v návrhu kupní smlouvy – objednávce. Samotná kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Ceny uvedené v tomto internetovém obchodu jsou pro maloodběratele uvedeny včetně DPH, pro velkoobchod na základě registrace bez DPH.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

- telefonicky na čísle +42 773 636 337 v pracovní dny od 10 do 18 hod.
- písemně e-mail: objednavky@chocotherapia.cz
- přímo zda v internetovém obchodě pomocí nákupního košíku.

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Cena zboží se závěrem vaší objednávky doplní o cenu za dopravu. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

3) VRÁCENÍ ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, má kupující právo, dle občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující o této skutečnosti informovat prodávajícího a nepoškozené zboží bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebování poslat v původním obalu na vlastní náklady, ve výše uvedené lhůtě, spolu s originální fakturou zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží, jeho kontrole a za splnění všech výše uvedených podmínek prodávající zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží do 30-ti dnů převodem na účet nebo poštovní poukázkou.

4) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u daného přepravce ihned, nejpozději do dvou dnů. DŮLEŽITÉ: uchovejte veškerý obalový materiál včetně výplní!, v ideálním případě pořiďte fotodokumentaci. Následně nás prosím v zájmu urychlení řešení celé situace také informujte. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

Postup při případné reklamaci:

- informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
- zboží zašlete jako doporučený balík nebo cenný balík (doporučujeme pojistit na cenu vraceného zboží) Zásilky neposílejte na dobírku, nebudou přijaty.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

5) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou Vaše osobní data důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel zde čestně prohlašuje, že neprodáváme, nepronajímáme a ani jinak neposkytujeme osobní data svých zákazníků žádné třetí straně.Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Kupující využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

6) DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Termín dodání zboží je 7 dní. Zboží nicméně expedujeme v nejkratším možném termínu. Vzhledem k tomu, že máme většinu položek skladem, je předpokládaný termín dodání 1-2dny. V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedeném termínu, budeme Vás kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu.

Dodací podmínky:

Zboží zasíláme v rámci České republiky prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Tím Vám garantujeme dodání druhý max. třetí pracovní den po expedici zásilky. Máte možnost sledovat zásilku on-line na stránkách PPL .

Jednotná cena za balík poslaný přepravní společností PPL je 130,- Kč. V případě zaslání zboží na dobírku účtujeme dobírkovné ve výši 45,- Kč.

Zboží je také možné vyzvednout přímo v naší provozovně. V případě osobního převzetí zboží Vás budeme kontaktovat, jakmile bude Vaše zásilka připravena k vyzvednutí.

Při dodání zboží v celkové hodnotě nad 1.000,- Kč Vám nebudeme účtovat poplatky za dopravu.

Platební podmínky: Zboží lze zaplatit těmito způsoby:

  1. dobírkou – při předání zboží zákazník dopravci zaplatí v hotovosti. Dopravce není před zaplacením oprávněn před zákazníkem zásilku rozbalovat, případně kontrolovat obsah. Příplatek za dobírku je 45,- Kč
  2. převodem na bankovní účet č.ú. UniCredit Bank: 526178006 / 2700
  3. hotově – tento způsob je možný pouze při osobním odběru zboží

AUTOMATICKÉ STORNO OBJEDNÁVKY

Platí pro objednávky, u nichž byla zvolena platba předem převodem na účet. Objednávky neuhrazené do čtrnácti dnů budou z účetních důvodů stornovány. Pokud budete mít i nadále o dané zboží zájem, je potřeba jej znovu objednat. NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉ ZÁSILKY ZÁKAZNÍKEM V případě úmyslného nevyzvednutí / odmítnutí / nepřevzetí zásilky posílané na dobírku, Vám budeme účtovat náklady spojené se zasláním zásilky a to ve výši Česká republika 150Kč, Odesláním objednávky zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami, odeslání objednávky je závazné.

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ

U všech značek prodávaných čokolád jsme přímými dovozci do ČR. V případě Vašeho zájmu o velkoobchodní prodej nás prosím kontaktujte.